Gastouderopvang Mark the Manny

Mark the Manny, een persoonlijke, kleinschalige gastouderopvang. Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 18.00 uur zijn kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar van harte welkom op Hembrugstraat 328.

Hoe het werkt

Ouders gaan een contract aan via Drakepit, een gastouderbureau waarvoor Mark the Manny koos op basis van hun antroposofische pedagogische visie. Het uurtarief bedraagt 7,50 euro. Dit bedrag is inclusief biologische voeding en de uurbijdrage aan Drakepit. Aan het gastouderbureau betaalt de vraagouder per gezin een maandelijkse bijdrage van 35,00 euro. Door het samenwerkingsverband heeft de vraagouder recht op toeslag kinderopvang. De biologische voeding word gekocht bij Ekoplaza en voor de warme lunch is Mark the Manny een samenwerking aangegaan met Madaga, great little foods.

Veilig en vertrouwd

Mark the Manny biedt een unieke manier van gastouderopvang aan, waarbij kleinschaligheid, betrokkenheid en kwaliteit centraal staan en waar – door goede interactie met ouders en controle door gastouderbureau Drakepit – een warme, sociaal emotionele leefomgeving voor het kind gecreëerd wordt. Een plek waar peuters zich betrokken en thuisvoelen, verbinding maken en hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken. Voor ouders is Mark the Manny een veilig en vertrouwde plek waar hun peuter zich kan ontwikkelen.

Rol van gastouderschap

Gastouderschap is een relatief nieuwe professie die veel van mensen vraagt: pedagogische vakkundigheid en sterke sociale capaciteiten. Als gastouder sta je als het ware als professional naast de ouder en speel je een belangrijke ondersteunende rol in de opvoeding van het kind, maar verzorg je ook een warme en liefdevolle bedding die nodig is om op te groeien. Dit is een spannende combinatie van professionaliteit en werken vanuit je hart.

Kernwaarden Mark the Manny

Veiligheid . In een positief pedagogisch klimaat waar open en opbouwend met elkaar wordt omgegaan, ontstaat een veilige sfeer. Kinderen kunnen zich ontwikkelen zoals zij dat willen of ervaren. Mark the Manny wordt gedragen door Mark en hij is erin getraind om dat klimaat te waarborgen. Troost bieden, vertrouwen geven voor eigen beslissingen en vooral heel veel knuffels en liefde.

Ruimte voor ontdekken . Kinderen geven zelf het tempo van hun ontwikkeling aan. Mark the Manny probeert hierop in te spelen door goed waar te nemen wat  kinderen aan materiaal of hulp nodig hebben en dit aan te bieden.

Mark the Manny heeft zich laten inspireren door het antroposofische mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862-1925). Hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd binnen een sociale context.

Ook de onderwijsvisie van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi (1920-1994) draagt Mark the Manny een warm hart toe. Uitgangspunt van zijn Reggio-Emiliabenadering is dat kinderen gericht zijn op communicatie. Zij drukken zich daarbij niet alleen uit in gesproken en geschreven taal, maar ook in mimiek, geluid, dans, drama en muziek. Stuk voor stuk van belang, omdat elke vorm zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden heeft. Mark werkte tijdens zijn opleiding twee jaar lang volgens Reggio Emilia.

Structuur . Het is van belang dat kinderen in deze periode ervaren dat het leven goed is. Eén van de voorwaarden hiervoor is een dagritme waarin een duidelijke structuur is aangebracht. Dat vormt een houvast voor de kinderen; ze kunnen ontspannen en hun krachten aanwenden voor hun eigen ontwikkeling.

Inrichting en speelgoed. Mark the Manny is zich bewust van de zintuiglijke ontwikkeling waarin een klein kind zich bevindt en besteedt aandacht aan de omgeving waarin het kind vertoeft. De inrichting van het huis en speelgoed zijn zorgvuldig gekozen; natuurlijke materialen, kleuren en geluiden zijn van groot belang. Voor bekleding en beddengoed wordt gekozen voor katoen, zijde en wol. Ook de poppen zijn van zachte wol. Het speelgoed is voornamelijk van hout en laat altijd ruimte voor eigen invulling. Is het mooi weer? In de achtertuin is een zandbak en een natuurlijke speeltuin.

Educatief . De kleinschaligheid van de groep bij Mark the Manny maakt het mogelijk elk kind heel individueel te benaderen om zo te kunnen bieden wat nodig is. De gastouderopvang neemt ook een educatieve rol in ter voorbereiding op de stap naar de basisschool. Bovendien heeft Mark als vrijwilliger van de buurtmoestuin, Soeptuin Bredius, veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van moestuinieren. Hij zal zich dan ook niet ongemoeid laten om de kinderen kennis te laten maken met de tuin.

Uitdagend . In leeftijdsfase van 0 tot 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en motoriek. Door veel te spelen en bewegen wordt het kind ‘baas in eigen lichaam’. Mark the Manny kiest er dan ook bewust voor veel buiten te zijn en erop uit te trekken. Marks eigen moestuin, Kinderboerderij Westerpark, Paardenschool Kakelbont, Het Woeste Westen en Nemoland zullen veel worden aangedaan.